Nadace Via

Jsme nezávislá nadace, která rozvíjí komunitní život a filantropii v Česku. Podporujeme lidi, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Nabízíme grantové programy pro aktivní děti i dospělé a provozujeme platformu pro online dárcovství. Prostředky na svoji činnost nečerpáme ze státních zdrojů, ale výhradně od soukromých dárců.

Díky podpoře našich skvělých dárců jsme za téměř 24 let existence společně podpořili na 6 tisíc projektů v pětině všech obcí Česka. A přes 400 milionů Kč investovali do sousedských, komunitních a filantropických projektů a iniciativ lidí s dobrými nápady.

Více na: www.nadacevia.cz

Sbírka - Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy

Výtěžek sbírky putuje na pomoc obyvatelům jihomoravských obcí zpustošených tornádem (konkrétně zejména obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín-Pánov). Přesné informace o konkrétním využití darovaných prostředků a nejčastější dotazy ke sbírce průběžně aktualizujeme na webových stránkách: https://www.nadacevia.cz/2021/06/27/sbirka-pro- moravu-nejcastejsi-dotazy/.

Dary budou rozděleny v několika krocích, konkrétně:

  • Okamžitě bylo uvolněno 25 milionů korun na akutní pomoc obcím. Každé z pěti nejvíce zasažených obcí jsme odeslali 5 milionů korun. Tři z pěti darovacích smluv pro obce jsme ihned podepsali online (Hodonín-Pánov, Hrušky, Lužice), zbylé dvě jsme podepsali ve čtvrtek 1. 7. se zástupci obcí přímo na místě. Z těchto prostředků hradí obce zajištění nejakutnějších potřeb jako je odvoz suti či nákup stavebního materiálu.
  • Přímá pomoc postiženým lidem. Tuto přímou pomoc koordinujeme s dalšími nevládními organizacemi, které přímo na místě mapují situaci a potřeby místních. Sběr v terénu mají na starosti ADRA, Diakonie a Člověk v tísni, kteří mají zkušenosti v poskytování humanitární i psychosociální pomoci. Výsledkem mapování je databáze domácností, které obdrží příspěvek 150 000 Kč na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb. Předběžný odhad je, že takto postižených je celkem 1600 domácností.
  • Po první vlně plošné podpory ve výši 150 tisíc korun na domácnost bude realizováno hlubší šetření v terénu a na základě tohoto šetření bude v potřebných případech pomoc navýšena v násobných částkách tak, aby se lidé znovu postavili na nohy.
  • V horizontu dalších měsíců plánujeme následně podpořit iniciativy a projekty, které pomohou v regionu vrátit život do zasažených obcí. Na správném a účelném rozdělení výtěžku sbírky spolupracujeme také s Jihomoravskou komunitní nadací, která sídlí přímo v Moravské Nové Vsi, jedné z nejvíce postižených obcí.
  • Část výtěžku celé sbírky poputuje také na Lounsko, kde sběr prostředků na obnovu zajišťuje ve spolupráci s Nadací Via Ústecká komunitní nadace.

Děkujeme za Vaši podporu a pomoc!